Naomie Pieter

Uit het juryrapport: De jury roemt de veelzijdigheid van Pieter – ‘queer, antiracistisch en performancekunstenaar’ – maar één ding springt er echt uit: haar activisme. Voorzitter Dolly Bellefleur benadrukt bovendien de lol die Pieter meebrengt in haar werk. “Zoals bij haar queer dancehall-feest Pon Di Pride.”

Naomie Pieter

Queer, antiracistisch en performancekunstenaar. Naomie is het allemaal. Maar misschien is ze wel het meest een activist. Waarbij ze de lol in het activisme binnen de zwarte LHBTIQ+ -gemeenschap belangrijk vindt. Zoals bij haar queer dancehall-feest Pon Di Pride. Naomi organiseerde verschillende demonstraties en is mede-oprichter van ‘Black Queer & Trans Resistance NL’.

Uit de voordracht: “Naomie Pieter heeft met haar initiatief Pon di pride een safe space gecreëerd voor zwarte mensen van kleur. Een plek LGBTQAI+ hand en hand met elkaar de verbinding maken en zich vrij voelen. Een plek waar je met elkaar in gesprek kan gaan over veiligheid en expressie. Een plek waar je jezelf kan zijn. Haar jarenlange inzet voor niet alleen de LHBTIQ+ gemeenschap maar ook de zwarte en gekleurde gemeenschap is bewonderingswaardig te noemen. Voor mijn generatie en de jongere generatie is haar durf, energie, medeleven en passie een inspiratie en motivatie om door en mee te blijven strijden tegen onrechtvaardigheid tegen de mensheid.”

Peter van Maaren

Peter vertelt over homoseksualiteit. Op scholen, in de moskee en op straat. Als docent inspireert hij zijn eigen leerlingen, én die op ander scholen. In zijn eigen wijk organiseert hij straatfeesten en barbecues. En Peter verbindt. Dwars door religies, culturen, leeftijden en alle letters in LHBTIQ+ heen spreekt hij met mensen en laat hij mensen met elkaar in gesprek gaan. Doorgaan, niet opgeven is daarbij zijn credo. Uitgescholden, bedreigd; Peter blijft succesvol adresseren en aansluiten en verbinden in Amsterdam.

Peter van Maaren
Fotografie: Tiva Pam

Uit de voordracht: “Peter verzorgt jaarlijks talloze gastlessen op scholen over zijn homoseksualiteit Want deze docent wil niet dat zijn leerlingen de uitsluiting en discriminatie meemaken die hij vroeger moest doorstaan. Dat doet hij niet alleen op scholen. Ook in zijn eigen buurt, waar hij jarenlang met schelden en bedreigingen te maken had, gaat hij het gesprek aan met de vaders in de moskee en de mensen in de wijk. Als een ware verbinder weet hij verschillen te overbruggen en mensen bij elkaar te brengen.”

Adrie van Diemen

Adrie ondervond als trans vrouw en arts aan de lijve met welke discriminatie en pesterijen je als trans persoon te maken kunt krijgen. Ze begon samen met haar partner de eigen artsenpraktijk Elegabulus. Naast haar reguliere werk als arts biedt ze al jaren op vrijwillige basis laagdrempelige transgenderzorg, hormonen en basiszorg aan onder andere (ongedocumenteerde) vluchtelingen, sekswerkers en daklozen. Daarmee ondersteunt ze een groep Amsterdammers die nergens anders naartoe kunnen.

Adrie van Diemen

Uit de voordracht: “Als arts van de trans kliniek helpt Adrie nu al een aantal jaar veel mensen  uitzichtloze situaties. Mensen die geen toegang hebben tot reguliere trans zorg, zoals vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten. Samen met het team verhoogt ze voor hen de kwaliteit van leven. Uitzichtloze situaties veranderde ze in hoopvolle levensverwachtingen. Ondanks de uitsluiting en het pesten wat zij zelf als trans vrouw en arts geregeld op haar reguliere werk heeft ervaren, vecht zij tomeloos voor het geluk en de gezondheid van trans mensen in Amsterdam daarom willen wij Adrie graag nomineren voor het Roze Lieverdje.”

Tania Barkhuis

Directeur COC Amsterdam.

Ossama Abu Amar

Initiatiefnemer Stichting Haibibi Ana – hulpverlening voor homoseksuele moslimjongeren

Pater van Kilsdonk

Het eerste Roze Lieverdje werd uitgereikt in 2006 aan pater Jan van Kilsdonk. Pater van Kilsdonk heeft tientallen jaren krachtige ondersteuning geboden aan honderden Amsterdamse homo’s die problemen ondervonden bij hun coming-out. Hij wist als geen ander (vaak gelovige) ouders te bewegen respect te ontwikkelen voor de seksuele gerichtheid van hun kind. Als studentenpastor werkte Jan niet vanuit een kantoor, maar was op de plekken waar homo’s kwamen, in de kroegen. Hij nam in 1982 al afscheid als studentenpastor, maar heeft in de jaren daarna ook heel veel steun geboden aan mensen met Aids.

Marjan Sax

Lesbisch en feministisch activist

Karin Spaink

Het beeldje werd uitgereikt door wethouder Marijke Vos tijdens een korte bijeenkomst op het Spui.

Karin Spaink zet zich in woord en geschrift in voor (homo)seksualiteit. Ze was en is actief in homo gerelateerde organisaties, ze was een van de eersten die strijd voert tegen de Scientology Kerk. Spaink is voor emancipatie van seksuele diversiteit en voor seksfeesten. 

Uit het juryrapport: 

Karin Spaink is dé verpersoonlijking van de bevrijding van de seksualiteit. Ook biseksualiteit is niet het vakje waar ze in zou passen. Van alle kandidaten is zij bij uitstek seksueel divers. Haar leven is te beschouwen als een continue _coming out_. Haar strijd voor privacybescherming is uniek in Nederland en sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van GroenLinks.

Karin Spaink won ook de publieksstem, die voor derde deel meetelde in de einduitslag. 

Gloria Wekker

Hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Utrecht.

Marlon Reina

Roze Kwakoe festival