Tania Barkhuis

Directeur COC Amsterdam.

Ossama Abu Amar

Initiatiefnemer Stichting Haibibi Ana – hulpverlening voor homoseksuele moslimjongeren

Pater van Kilsdonk

Het eerste Roze Lieverdje werd uitgereikt in 2006 aan pater Jan van Kilsdonk. Pater van Kilsdonk heeft tientallen jaren krachtige ondersteuning geboden aan honderden Amsterdamse homo’s die problemen ondervonden bij hun coming-out. Hij wist als geen ander (vaak gelovige) ouders te bewegen respect te ontwikkelen voor de seksuele gerichtheid van hun kind. Als studentenpastor werkte Jan niet vanuit een kantoor, maar was op de plekken waar homo’s kwamen, in de kroegen. Hij nam in 1982 al afscheid als studentenpastor, maar heeft in de jaren daarna ook heel veel steun geboden aan mensen met Aids.

Marjan Sax

Lesbisch en feministisch activist

Karin Spaink

Het beeldje werd uitgereikt door wethouder Marijke Vos tijdens een korte bijeenkomst op het Spui.

Karin Spaink zet zich in woord en geschrift in voor (homo)seksualiteit. Ze was en is actief in homo gerelateerde organisaties, ze was een van de eersten die strijd voert tegen de Scientology Kerk. Spaink is voor emancipatie van seksuele diversiteit en voor seksfeesten. 

Uit het juryrapport: 

Karin Spaink is dé verpersoonlijking van de bevrijding van de seksualiteit. Ook biseksualiteit is niet het vakje waar ze in zou passen. Van alle kandidaten is zij bij uitstek seksueel divers. Haar leven is te beschouwen als een continue _coming out_. Haar strijd voor privacybescherming is uniek in Nederland en sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van GroenLinks.

Karin Spaink won ook de publieksstem, die voor derde deel meetelde in de einduitslag. 

Gloria Wekker

Hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Utrecht.

Marlon Reina

Roze Kwakoe festival

Vereniging Artikel 1

Tania Barkhuis van COC Amsterdam

vrijwilligers van underground disco De Trut

Het Rozelieverdje 2010 is uitgereikt aan de vrijwilligers van underground disco De Trut, die dat jaar 25 jaar bestond.

De overige kandidaten voor Het Roze Lieverdje 2010 waren Tania Barkhuis van COC Amsterdam en Vereniging Artikel 1, Marlon Reina van het Roze Kwakoe festival en Gloria Wekker, hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Utrecht.

Voor de uitreiking liepen honderden roze Amsterdammers vanaf Club Church door de Leidsestraat onder het motto Zin in Respect! Zij claimden met deze actie de straat terug op Valentijnsdag, en eisten tolerantie en respect voor seksuele diversiteit in de stad. Op Valentijnsdag, de dag van de liefde, wandelden Amsterdamse homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transgenders & hun vrienden hand in hand en zoenend door de Leidsestraat naar het Spui.

Eerder in de middag in Club Church hebben de 20 roze GroenLinkskandidaten voor gemeenteraad en deelraden hun derde Roze Programma aangeboden aan Maarten van Poelgeest. Dit Roze Programma bevat de inzet van GroenLinks op de thema’s seksuele diversiteit en homo emancipatie voor de komende jaren.