De jury wordt deze keer voorgezeten door Dounia Jari en bestaat verder uit Amjad Almatni, Constance Steenkamp-Faaij, Ossama Abu Amar, Juul van Hoof, Benjamin Caton, Tania Barkhuis, Dinah Bons en Tirza de Fockert.

Juryvoorzitter Dounia Jari

(zij/haar)
Dounia Jari is medeoprichter van stichting Maruf, een kenniscentrum voor en door queer moslims. Maruf ondersteunt queer moslims bij hun zelfacceptatie door kennis en tools aan te reiken. In 2018 won Maruf het Roze Lieverdje.

Dounia Jari

Amjad Almatni

(hij/hem)
Amjad Almatni is een 22-jarige Syrische activist die vier jaar geleden naar Nederland is gevlucht. Als jonge man kwam hij uit de kast in een homofobe omgeving, en sindsdien gebruikt hij zijn persoonlijke strijd als inspiratie voor activisme. Na zijn aankomst in Nederland richtte hij “Desterotyped” op, een platform voor jonge activisten dat zich inzet voor gelijkheid en inclusie.

Amjad creëerde de expositie “Vluchteling Genoeg” waarin de diversiteit binnen de vluchtelingengemeenschap werd belicht, met speciale aandacht voor intersectionaliteit. Deze expositie heeft op indrukwekkende wijze de complexiteit van de ervaringen van queer vluchtelingen in beeld gebracht. Als queer statushouderstudent bij de HvA zet hij zich in voor inclusiviteit en het bestrijden van ongelijkheid, ondermeer in de Centrale Medezeggenschapsraad. In 2023 werd Amjad uitgeroepen van HvA-er van het jaar.

Constance Steenkamp-Faaij

(zij/haar)
(Con)Stance behoort tot de generatie, die is opgegroeid in een heterowereld waar holebi (homoseksueel, lesbisch en/of biseksueel) de termen waren. Ze heeft zichzelf dan ook jaren lesbisch genoemd en pas de laatste jaren voelt ze zich meer passen in een non-binaire uitstraling. Ze zegt hier zelf over: “De ontwikkeling binnen onze community heeft mij daar sterker in gemaakt en voel ik mij hier blijer mee”.
Ze zet zich al jaren vrijwillig in binnen zowel de community als daarbuiten, waaronder de Commissie Women en Pride, ze is mede-oprichter Pride on Bikes, de motoren, die vooraan in de PrideWalk rijden , ze is mede-oprichter Dykes on Bikes, bestuurslid en mede-organisator IDAHOTIQZ, een jaarlijks terugkerend evenement op 17 mei, betrokken bij de Regenboog Veiligheids Alliancy en betrokken bij de ontwikkeling van meer inclusief en diverser gemeentelijk LHBTIQ+-beleid 

Ossama Abu Amar

(hij/hem)
Ossama Abu Amar was vanaf zijn 16e actief bezig in de strijd voor sociale rechtvaardigheid voor (LHBTQI+) mensen in het Midden-Oosten. Mede vanwege die activiteit moest hij op jonge leeftijd naar Nederland vluchten, waar hij in Amsterdam zich inzette voor de emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Ossama was destijds mede-oprichter van de stichting Habibi Ana, die ontmoeting activiteiten voor migranten en biculturele LHBTQI+ heeft georganiseerd en ook bijgedragen aan de Habibi Ana Bar, de eerste openlijke Arabische LHBTQI+ bar in de wereld. Daarnaast heeft hij diverse projecten ontwikkeld en geleid rondom hulpverlening aan biculturele LHBTQI+ jongeren en vluchtelingen, bij onder andere Rotterdam Verkeert, Movisie en Veilige Haven. Momenteel werkt hij bij ASKV, Medische Opvang Ongedocumenteerden. Ossama is getrouwd en pleegvader van 2 kinderen. Ossama werd in 2006 genomineerd voor het allereerste Roze Lieverdje, samen met Tania Barkhuis en het allereerste Roze Lieverdje, Pater van Kilsdonk.

Juul van Hoof

(zij/haar)
Juul van Hoof werkt al meer dan 20 jaar aan gelijke rechten, zichtbaarheid en acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Ze was één van de grondleggers van het Nederlandse Regenboogsteden-programma en richtte in 2011 het internationale Rainbow Cities Network op. 

Ze vond als geboren Brabantse op haar 18e in Amsterdam een thuis waar diversiteit gevierd werd en mensen uitgenodigd werden om zichzelf te zijn. Als jurylid van het Roze Lieverdje hoopt ze zichtbaarheid en erkenning te kunnen geven aan mensen en organisaties die Amsterdam fijner, leuker, liever en spannender maken. 

Benjamin Caton

(hij/hem)
Benjamin Caton maakt zich in zijn dagelijkse werk hard voor de intersektie tussen queerness, dekolonisatie en klimaat. Hij is Indo, queer en half doof, en heeft zich als vrijwilliger veel ingezet voor vluchtelingen. Momenteel is hij werkzaam bij Greenpeace Nederland als coördinator Rechtvaardigheid, Inclusie en gelijkwaardigheid. Ook is hij de initiatiefnemer & organisator van de Dekoloniale Indonesië-Nederland herdenking in Amsterdam, co-oprichter van non-profit, duurzame en inclusieve wooncoöperatie De Torteltuin en oprichter van theaterplatform THEPACK gelieerd aan ITA.  Benjamin is op zijn 13e uit de kast gekomen, en de kleine puber in hem heeft zin om als jury het Roze Lieverdje aan één van die prachtige, maatschappelijk betrokken LHBTIQ+-ers toe te schrijven!”

Tania Barkhuis

(zij/haar)
Tania is werkzaam geweest in de kunstsector, onder andere bij de Theaterschool, Nationaal Fonds, Theater Netwerk Nederland en Aslan Muziekcentrum, laatstelijk als zakelijk leider.In de emancipatiesector was Tania werkzaam bij het COC Nederland en COC Amsterdam laatstelijk als directeur.
Als vrijwilliger was Tania daarna actief als voorzitter Artikel1 antidiscriminatievereniging en als voorzitter GroenLinks Amsterdam, en na haar pensionering is ze nog steeds als vrijwilliger bij diverse organisaties actief. Tania werd in 2006 genomineerd voor het allereerste Roze Lieverdje, samen met Ossama Abu Amur en het allereerste Roze Lieverdje, Pater van Kilsdonk.

Dinah Bons

(zij/haar)
Dinah Bons, Molukse trans vrouw, is werkzaam bij Female Economy en de theaterroedel van Adelheid Roosen en Ola Maafalani. Daarnaast bekleedt ze verschillende bestuursfuncties bij NGO’ als Trans United Europe, Global Sex Workers Project, European Sex Workers Alliance, Equinox -Initiative for Racial Justice, H-Team Amsterdam en Pride Amsterdam.

Ze is internationaal al jaren actief op het gebied van sekswerk activisme, HIV activisme, antiracisme en trans/LHBTQI+-activisme. Op lokaal gebied houdt ze zich bezig met belangenbehartiging en het aanbieden van gezondheidszorg voor trans mensen van kleur, dak- en thuisloze trans mensen en trans vluchtelingen.

Tirza de Fockert

(zij/haar)
Tirza de Fockert was gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Ze zet zich daar onder meer in voor gendergelijkheid, vluchtelingen en de emancipatie en acceptatie van LHBTQI+ers en voert daarnaast ze geregeld actie voor LHBTIQ+-asielzoekers. In 2018 was ze juryvoorzitter van het Roze Lieverdje, en in de jaren daarna meerdere malen betrokken bij de organisatie.

Tirza de Fockert